5 GIỜ TẠO VIDEO TRÊN SMARTPHONE

Phạm Anh Dũng

(0)
7.990.000đ
5.990.000đ

vMix - Livestream chuyên nghiệp từ A đến Z

Phạm Anh Dũng

(1)
6.999.000đ
5.999.000đ

Quy trình dựng phim HD trên Adobe Premiere CC

Phạm Anh Dũng

(1)
5.200.000đ
3.500.000đ

Thiết kế 3D chuyên nghiệp với Blufftitler

Phạm Anh Dũng

(0)
5.900.000đ
5.200.000đ

vMix - Cho người mới bắt đầu

Phạm Anh Dũng

(1)

Miễn phí